Tilburg University Campus

Tilburg

Tilburg University is een internationaal georiënteerde universiteit met ruim 17 duizend studenten. De universiteit groeit en bloeit. Studentenaantallen nemen toe waardoor ook de voorzieningen en de gebouwen mee zullen groeien met de ontwikkelingen. Tegelijkertijd is er sprake van een kwaliteitsslag, waarbij de ruimtelijke omgeving rond de gebouwen en die van de campus als geheel veel aandacht krijgt. Wij zijn betrokken bij het ontwerp van de hoofdstructuur van de campus en bij de studie naar vier nieuwbouwlocaties, waaronder de transformatie van sportcentrum Olympia.

De campus van Tilburg University is bijzonder. Gelegen op het scharnierpunt tussen stad en landschap, tegen het Oude Warandebos aan, is het een echte boscampus. De bossfeer is niet alleen in de omgeving, maar ook op de campus zelf nog heel sterk aanwezig. Mede door de relatief afgelegen ligging hangt op de campus een heel ontspannen sfeer. De gebouwen liggen in het groen en zijn ingebed in een mooie bomenlaag, die op sommige plekken parkachtig en op andere meer een bosachtige sfeer geeft. Het geheel wordt bijeengehouden door een goed werkende esplanade in oost-west richting. Zowel voor de oriëntatie binnen de campus als voor de aanhechting op de omgeving heeft de esplanade betekenis.

De basis is een verbeterde ruimtelijke en landschappelijke hoofdstructuur, waarbinnen de universiteit op meerdere locaties haar capaciteit vergroot. Openheid en landschappelijkheid worden in het bestaande masterplan beschreven als de belangrijkste dragers van de ruimtelijke ordening. Wanneer ontmoeting hier als derde laag aan wordt toegevoegd ontstaat een beeld van de campus die de ruimtelijke vertaling is van veel inhoudelijke doelstellingen van Tilburg University. Hierbij horen uitwisseling van kennis, ontmoeting (gepland en ongepland) tussen mensen met verschillende achtergronden en van verschillende disciplines, maar ook de relatie tussen de universiteit en zijn omgeving. Deze waarden kunnen hun vertaling vinden in de gelaagde campus.

Door de ligging van de campus in een boskamer en de oriëntatie van gebouwen ten opzichte van elkaar, ontstaat een samenspel van diverse ruimtes. De ruimtes hebben verschillende karakters; groene open plekken worden afgewisseld door voorpleinen. Hierdoor ontstaan intieme en openbare plekken. De esplanade vormt de ruggengraat van de campus. Gebouwen op de campus kaderen de ruimtes niet in, maar maken overlappende, open ruimtes. De lange zichtlijnen die hierdoor ontstaan geven overzicht en openheid.

De ligging van de Tilburg University campus in het bos is uniek. Met het slopen van oude gebouwen en het bouwen van nieuwe ontstaan kansen voor de landschappelijke inrichting van de campus. In samenwerking met Evelien de Mey Tuin en Landschap is hieraan ontworpen met als doel de landschappelijke kwaliteit van de campus te versterken. Naast het ontwerp van groenstructuren worden ook thema’s als reliëf, water, padenstructuur, parkeren en inrichtingselementen aangeraakt.

Opdrachtgever: Tilburg University Looptijd: juli 2019 - heden Status: in ontwikkeling Ontwerpteam: Pim Heikoop (projectleiding), Federica Francalancia, Dylan van Wel, Sába Schramkó, Pieter Scholten In samenwerking met: Evelien de Mey Tuin en Landschap