Ruimte voor de Randstad – 2

Groene Hart

De Groene Hartroute is een nieuwe rechtstreekse verbinding tussen Rotterdam en Amsterdam. De snelweg kan aangelegd worden op poten en zo door het unieke landschap meanderen met uitzicht op tientallen molens en kerktorens. Dertig kilometer ruimte voordat Amsterdam wordt bereikt, dat is landschapsbehoud nieuwe stijl.

Omdat deze snelweg zonder afslagen wordt aangelegd, levert het een aanzienlijk winst op qua reistijd. De snelweg zal hierdoor bijdragen aan het oplossen van een primair probleem in Nederland, namelijk bereikbaarheid. Goede infrastructuur is immers een basisvoorwaar­de voor de logistiek van een land. De route complementeert samen met het doortrekken van de A4 Zuid, de logische kaart van het Ne­derlandse netwerk van snelwegen.

Daarnaast draagt de weg bij aan het bewustzijn over, en het behoud en gebruik van, het landschap van het Groene Hart.

Door de snelweg op poten aan te leggen in een vlakke lijn op precies 0m +NAP wordt de gelaagdheid van het oer-Hollandse veenweide­landschap goed afleesbaar. Een afwisseling van diepe polders (van -1,4 tot -5,5 meter) ontvouwt zich onder de snelweg. Alleen ter plaatse van de Oude Rijn en de Rotte duikt de Groene Hartroute in een tunnel. Dit zijn de enige plekken in het traject waar het land­schap boven zeeniveau uitkomt.

Met de aanleg van de nieuwe Groene Hartroute wordt de voort­durende politieke impasse op het gebied van ruimtelijke ordening doorbroken. Sinds jaren is dit de locatie waar belangen van verschil­lende belangengroepen elkaar ontmoeten en bevechten. De Groene Hartroute zou kunnen bewijzen dat de Nederlandse planningscapa­citeiten niet alleen spreekwoordelijk zijn, maar nog steeds prachtige stukken landschap kunnen opleveren.