OLVG West

Amsterdam

Zorgkwartier-West in Amsterdam is een laagdrempelig stadsziekenhuis met vele verschillende vormen van zorg op één locatie. Innovatie en nieuwbouw op de plaats van OLVG-West geeft antwoord op de sterk groeiende zorgvraag in de metropoolregio Amsterdam. Een optimaal functionerende zorgomgeving met efficiënte ruimtelijke oplossingen, flexibiliteit, ook naar de toekomst en een goede inbedding in de stad zijn leidend voor het Structuurontwerp.

OLVG is het grootste niet academische ziekenhuis in Amsterdam. OLVG is een echt stadsziekenhuis. Op dit moment wordt de zorg verdeeld over twee locaties. Meer en meer zal de zorg geconcentreerd worden in West, gelegen aan de Ring A10. Daarmee bouwt OLVG aan oplossingen voor efficiënte en innovatieve zorg en draagt het bij aan het vormgeven aan de Westelijke Tuinsteden als groene stad. Hierbij wordt het revalidatiecentrum Reade aan het bouwprogramma toegevoegd en een ambulancepost geïntegreerd. De ruimtebehoefte zal stijgen van 70.000 naar een kleine 150.000m2 BVO wat middels volledige sloop en nieuwbouw in 15 jaar zal worden gerealiseerd.

De hoge dichtheid vraagt om nauwgezette planvorming om binnen kleine marges zowel het proces van uitvoering als de uiteindelijke beoogde ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Door functies slim te schakelen langs een noord-zuid georiënteerde binnenstraat ontstaat een raamwerk voor stapsgewijze ontwikkeling. Binnen het kader variëren programma, volume en bouwhoogte. Hoogteverschillen zetten het Zorgkwartier in perspectief en maken het tot een gelaagde kleine stad.

Ten opzichte van de terug gelegen positionering van het oorspronkelijke bouwvolume, passend bij de filosofie van de Westelijke Tuinsteden, maakt Zorgkwartier-West de beweging naar de omliggende stadsstraten. Rooilijnen markeren de overgangen tussen bebouwing en stad. Grote sparingen in de bouwmassa zorgen voor ruimtelijke overgangen tussen binnen en buiten. Aan de westzijde van de perceel langs de Jan Tooropstraat wordt de stedelijke straat verrijkt met een hof die wordt geactiveerd met publieke plinten, een colonnade en gelijkvloerse entree. Aan de zuidzijde langs de Jan Evertsenstraat is de nieuwbouw gericht op de aantrekkelijke, groene en zonnige oevers van de singel. Hier krijgt Zorgkwartier-West zijn tweede toegang en een terras direct aan het water.

De binnenstraat en sparingen binnen de bouwmassa en tussen de gebouwen maken groene hoven en binnentuinen. Licht, lucht en oriëntatie dragen bij aan de healing environment die Zorgkwartier-West wil zijn.

De verschillende logistieke stromen worden van elkaar gescheiden. Centraal voor de ontvangst van bezoekers staat het Entreegebouw. Een parkeervoorziening voor 1.000 auto’s met op de begane grond het ontvangst niveau met drop off, voorzieningen en groen. Op het dak bevindt zich een zorgtuin op hoogte die aansluit op het 0-niveau van Reade, te gebruiken voor verblijf, ontspanning en revalidatie. Samen met de groene voorpleinen, patio’s en hoven wordt met het dakpark een kwart van het totale perceel ingericht als verblijfsruimte. Ruimte maken, ruimte laten in optima forma!

Opdrachtgever: OLVG Type opdracht: Structuurplan Grootte: 5,2 ha., 150.000 m2 Looptijd: september 2022 – heden Status: in ontwikkeling Ontwerpteam: Crispijn van Sas, Pieter Scholten In samenwerking met: EGM Architecten