Radical spaces – Part I

Randstad

Radical Spaces is een eenjarig onderzoeksproject (2021), bedoeld om een reeks onderliggende sociaal-ecologische systemen in de Randstad te verzamelen, te catalogiseren en te vergelijken.

Dit praktijkgerichte onderzoek onderzoekt en vertegenwoordigt stedelijke en peri-urbane groene structuren als hoofdelementen van stedelijke ruimtelijke kwaliteit, en vormt een typologie van interacties tussen het bebouwde en het onbebouwde. Resultaat van het project is de ontwikkeling van een atlas die het uitgevoerde onderzoek synthetiseert naar bestaande en potentiële groene ruimten met een historische, ruimtelijke en culturele betekenis. De atlas dient als ons onderzoeks- en ontwerpinstrument en opent de vraag naar stedelijke leefbaarheid en het behoud van betwiste open ruimte in het licht van extreme verstedelijkingstrends.

De gekozen categorisatiemethode, die de belangrijkste steden in de Randstad bestrijkt, is gebaseerd op de oorsprong van groene ruimten en heeft tot doel hun rol in de planning en het ontwerp van de stad in de loop der tijd te achterhalen. Door mapping als instrument te gebruiken, ontstonden vier categorieën, die een ander type dialoog tussen de groenstructuur en de stad benadrukken, namelijk: pièces de resistance (structuren zoals landgoederen, villa’s of reeds bestaande groene entiteiten), ontwerpelementen (groene structuren die zijn ontstaan bij de planning en het ontwerp van nieuwe stedelijke ontwikkelingen), gecultiveerde periferieën (recreatieruimtes in de nabijheid van grote stedelijke centra) en fantastische ongelukken (groene plekken achtergelaten door beperkingen in stedelijke ontwikkeling en zware infrastructurele lijnen).

Opdrachtgever: Creative Industries Fund NL Looptijd: maart 2021-heden (fase 1) Ontwerpteam: Aikaterina Myserli (projectleider), Henk Hartzema, Isabel Recubenis In samenwerking met: Marlies van Dienst, FRESH Research, Creative Industries Fund NL