Post-extraction landscapes

Gauteng en Limpopo Region

Living on the Edge. De systematisch geplande en intensief bewoonde townships rond Johannesburg (SA) geven uitdrukking aan de meest tegenstrijdige aspecten van verstedelijking. Vanaf zijn oorsprong in de late jaren '50 politiek zeer betwistbaar en economisch betreurenswaardig, gaat het leven waar het niet kan gaan. Bram Fischerville is één van de vele townships. Het is gewikkeld rond Valkfontein, een goudgerande slapende reus die bestaat uit vervuilde materialmen, overblijfselen na het mijnbouwproces om de waardevolle fractie van de oneconomische fractie te scheiden. Meer dan elders leven de inwoners van Bram Fischerville op het randje.

Living on the Edge. Het visuele essay Living on the Edge maakt deel uit van het MineLives Project waarin post-extractie landschappen in de Gaudeng en Limpopo regio rond Johannesburg centraal staan in een multidisciplinair onderzoeks- en ontwerpteam. De ontginning van het landschap na de winning is een wereldwijd probleem en verweven met de nexus water-energie-voedsel (WEF). Het project stelt het concept van ‘ecosysteemparticipatie’ voor. Die wordt verkend als een combinatie van Longue Durée en Reversed Engineering with Nature, een middel voor het markeren, behouden en herbestemmen van post-extractie landschappen.

Inzicht in de veranderende rollen en relaties van water, energie en voedsel in deze landschappen maakt het mogelijk om te reageren op de geschiedenis van winningen, de huidige impact ervan en de mogelijke toekomstige transities. Door de ruimtelijke relaties tussen natuurlijke en culturele omstandigheden in kaart te brengen, informeert het historisch geïnformeerd ontwerp gebruikers en verbindt het gebruikers opnieuw met voormalige winningslocaties, terwijl het een beter begrip en bewustzijn bevordert van de verweven aard van mijnbouw, landschap en de geschiedenis van water, energie en voedselbronnen.

Het doel van het project is het creëren van een onderzoeks- en ontwerpgemeenschap, theoretische onderbouwing, methodologische benadering en leermatrix waarin de ruimtelijke dynamiek en Longue Durée-interacties tussen water, energie en voedsel worden geanalyseerd in extractieve en post-extractieve contexten om een interdisciplinaire visie op duurzame toekomsten te informeren.

 

Opdrachtgever: South African National Research Foundation (NRF), Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) Looptijd: 2022-2027 Ontwerpteam: Aikaterina Myserly, Henk Hartzema In samenwerking met: TU Delft, Universiteit van de Witwatersrand, Universiteit van Venda, Wits Mining Institute, Gauteng City-Region Observatory (GCRO), Yer, IHE-Delft Institute for Water Education, Urbaniahoeve Programma: Cooperation South Africa (NRF) Merian Fund Locatie: Gauteng en Limpopo Region (Zuid-Afrika)