Schilperoortpark

Leiden

Op een uitloper van een oude strandwal en tegelijkertijd op een steenworpafstand van Leiden Centraal, is een hoogstedelijke woon- en onderwijsomgeving gerealiseerd, overvloedig ingebed in het groen. De monumentale gebouwen van het voormalige cité medicale zijn getransformeerd, een negental elegante woontorens toegevoegd en de (nieuwbouw van de) Hogeschool Leiden completeert het nieuwe ensemble. Dit Schilperoortpark is ook een nieuwe openbare ruimte als onderdeel van het veel grotere Leiden Bio Science Park.

De wens tot verdichting, behoud van cultuurhistorie, het toevoegen van groene verblijfsruimte en meer biodiversiteit zijn verenigd op deze unieke vroeg 20e-eeuwse locatie. Een stedenbouwkundig Masterplan is opgesteld waardoor meer dan 1500 woningen kunnen worden gerealiseerd. Aan de monumentale bakstenen panden wordt elegante nieuwbouw toegevoegd, die als staande accenten boven de bomen uittorent en het park vanuit de omgeving zichtbaar maakt. Hoewel het gebied een zeer hoge dichtheid kent, is het gebied verkeersarm en weelderig groen. Rood en groen gaan hier, in het hart van de Randstad, hand in hand.

De auto’s zijn daarbij grotendeels uit beeld verdwenen. Achter de oorspronkelijke poortgebouwen aan de Wassenaarseweg is een stelsel van paden en wegen in klassieke klinkerverharding aangelegd en een nieuwe aanplant van bomen toegevoegd aan het bestaande areaal. Doordat het gebied op de uitloper van een oude strandwal ligt, is het park rijk aan begroeiing ondanks de zanderige ondergrond in de omgeving.

In noord-zuid richting wordt de structuur van bebouwing eenmalig onderbroken door een groene dooradering die het Bos van Bosman met het Leeuwenhoekpark verbindt. Met een subtiele overgang van glooiend bos met houtige begroeiing, naar de openheid van een recreatieweide en uitmondend in een relaxte zuidelijke hoek met een sierlijke vijver met zitgelegenheden en een café met zonnig terras wordt een zone met divers gebruik gerealiseerd. Door deze landschappelijke openheid is een stelsel van parkpaden aangelegd die Schilperoortpark verbinden met zijn omgeving. In deze ruimte wordt de naamgever en oprichter van het Leiden Bio Science Park, Rob Schilperoort herdacht met een memorial: een symbolische en tegelijk markante toegangspoort tot het park, komend vanaf de Wassenaarseweg. In dit innovation district is iedereen welkom!

Opdrachtgever: Universiteit Leiden Type opdracht: Masterplan en ontwerp buitenruimte Grootte: 12ha, 180.000 m2 BVO Looptijd: 2016 - 2020 Status: Gerealiseerd Supervisor: Henk Hartzema Ontwerpteam: Federica Francalancia (projectleider), Mirko Acampa, Michael Baroch, Luisa Viero, Bas van der Vinne In samenwerking met: VVKH architecten, EDM Tuin & landschap, Copijn