Brug Nieuw Stalberg

Venlo

Waar vroeger akkerland de scheiding vormde tussen Venlo en de grensoverschrijdende natuur van de Grote Heide ligt nu een villawijk ingebed in een nieuw landschap. Valleien zijn gegraven en drie woonbuurten op een voetstuk geplaatst. Op het punt waar deze dramatiek van hoogteverschillen het sterkst voelbaar is overspant de Parkbrug de laagte en verbindt twee buurten. In de zichtlijn van de voormalige luchtverkeerstoren overbrugt deze ranke sculptuur niet alleen de ruimte maar ook de afstand tot de geschiedenis van de plek.

Ooit lag hier, bovenop de hoogteterras van de Maas, vliegveld Fliegerhorst. Met drie landingsbanen het grootste Nazi vliegveld buiten Duitsland. Na WOII werden de overblijfselen van de vliegbasis, met uitzondering van de luchtverkeerstoren met naastgelegen commandobunker, een wachthuisje en een bakstenen hangar, opgeruimd. De luchtverkeerstoren – die onder monumentenzorg staat – wordt nu gebruikt als klimmuur.

De Parkbrug ontleent zijn beeldtaal aan de luchtverkeerstoren – een markante betonnen monoliet met uitstaande poten en voegt er lichtheid en richting aan toe. Met dunne lijnen worden de contouren getekend van een gevleugelde sculptuur van brugdek, ondersteuning, uitkragend balkon en een lichtaccent, van verre zichtbaar. Een vrije vorm waarin asymmetrieën de verschillende richtingen duiden. Een grijze huid van beton met geprononceerde vlakken, plooien en gutsen die de brug een stevig en verfijnd uiterlijk geven. De Parkbrug is een gewelf en een verticaal symbool ineen.

De Parkbrug markeert de zichtas die in het stedenbouwkundig plan van Nieuw Stalberg is opgenomen. De geabstraheerde natuurlijke vormen van de verkaveling en de verwevenheid van bebouwing en groen worden eenmalig doorbroken door een rechte lijn. Een landschappelijke sparing waarbinnen de Parkbrug de verbinding voor voetgangers maakt en het hoogtepunt vormt. Vanaf het wandelpad in de drie meter lager gelegen vallei tekent de reling zich af tegen de lucht. Hierin is de sterrenconfiguratie die op 2 maart 1945, de Bevrijdingsdag van Venlo, aan de westelijke en oostelijke hemel stond terug te vinden in het uitgesneden patroon. Licht als een tiara met de planeten als kleurrijke edelstenen die glinsteren in de zon.

De brug is de letterlijke bekroning van de villawijk Nieuw Stalberg. De kunstmatige vallei tussen de woonbuurten is op één plek meer dan drie meter diep. Hier vergroot de Parkbrug het contrast tussen het groen en het wonen op hoogte. Een monumentale ingreep van sierlijk gewelfd beton en sprankelend staal. De brug ligt in de zichtlijn van de oude verkeerstoren. Het verticale lichtaccent op de brug is hierdoor van verre zichtbaar. Zo heeft de brug een 7 meter hoge lichtmast welke fungeert als een herkenningspunt in de wijk en een balkon op het zuiden waarvandaan men de vallei kan overzien.

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoedrealisatie Type opdracht: Architectonisch ontwerp Looptijd: 2007-2008 Status: Gerealiseerd (2018) Ontwerpteam: Anne Zekveld (projectarchitect), Piotr Bujas, Michiel Burgerhout, Ruggero Cipolla, Tine Pelzer, Kristine Schroeder