Mijn huis staat in Rotterdam

Rotterdam

De stad is een grillig fenomeen. Mensen gaan dicht op elkaar wonen omdat de plek blijkbaar zo aantrekkelijk dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Aan de andere kant brengt de opeenhoping van mensen met zich me dat de stad voor sommigen juist niet (langer) aantrekkelijk is. Tussen die twee uitersten bevindt zich een kundig en kunstig balanceren van bestuurders en planners om alle strijdige belangen met elkaar te verzoenen. Gebouwen versus open ruimte, rust en reuring, verplaatsen en verblijven, etc., een succesvolle stad lost de mogelijke tegenstellingen allemaal op.

Rotterdam is als stad bovengemiddeld weerbarstig. Jong als de ze is, zelfkritisch bovendien en met de handen-uit-de-mouwen mentaliteit ontwikkelt het zich meer planmatig dan organisch. Voorlopige tussenstand is een horten en stoten stad die iedere keer opnieuw lijkt te beginnen. Vaak meer uitzondering dan regel. Beschutte buurten, bijzondere architectuur, een skyline in wording, succesvolle winkellinten en groen in alle soorten en maten. Dat alles doorsneden door een majestueuze rivier. Scherven van geluk op zoek naar samenhang.

Rotterdam laat zien dat het zich momenteel op een bijzonder kantelpunt bevindt. De stad wordt voller, verbanden gelegd en verstrengelingen tekenen zich af. Geschiedenis wordt geschreven. Daarbij is het goed om te beseffen dat de veranderingen steeds minder ingrijpend zullen zijn en de stadsstructuur zelf steeds meer een constante waarde zal worden. De stad gaat zich settelen. Meer vastigheid dan verandering. Meer regel dan uitzondering. De omslag zorgt dat geïnvesteerd zal worden in het openbare domein, in straten, plinten en wenselijke routes, kortom samenhang. Door een focus op de structuur, ontstaat vervolgens als vanzelf ruimte voor particulier initiatief, kortom vrijheid.

“Mijn huis staat in R’dam” is een fotoserie waarin stedelijke structuur en individueel (woon)genot samenkomen. De foto’s laten zien waar het thuis is van een aantal Rotterdammers die de afgelopen jaren zijn verhuisd. Hun thuis is nooit alleen hun huis, maar ook de plek, de straat, de omgeving waarin dit huis staat. Sommige woningen zijn nieuw, andere verbouwd, weer andere woningen waren voorheen een kantoor. Soms huur, soms koop. In bepaalde gevallen zelf gebouwd, meestal niet. Maar bijna altijd valt alles op z’n plek.

“Mijn huis staat in R’dam” is een pleidooi om niet steeds opnieuw met planning te beginnen, maar focus te houden op de basis. De focus op Rotterdammers en hun stad.