Leiden Bio Science Park

Leiden

Langgerekt strekt het Leiden Bio Science Park zich uit van station Leiden Centraal tot aan de Oude Rijn in Oegstgeest. Een combinatie van onderzoek, productie, onderwijs en 4.000 woningen ontwikkelt zich vanaf het eerste begin in 1984 tot een dynamisch innovation district. Stedelijke verdichting in combinatie met radicale vergroening. Een bio divers Hollands landschap van wilgen, water en rode klinkerwegen vormt de setting voor ontmoeting, uitwisseling en een mix van functies en gebouwen.

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is opgezet volgens een raamwerkplanning. Openbare ruimte met profielen voor wegen, water en groen, en met sparingen voor grotere groengebieden, zoals parken en sportterreinen, zijn op hoofdlijnen vastgelegd. Het groen-blauwe raamwerk is waterrijk, bio divers en klimaat adaptief. Het zorgt voor interne verbindingen, plekken voor ontmoeting en afzondering. Tegelijkertijd worden de verbindingen met het omliggende stedelijke netwerk gemaakt, onder andere door twee groene dooraderingen die koppelingen maken met landgoed Endegeest en Bos van Bosman.

Binnen de contouren van het raamwerk bevinden zich tien deelgebieden die flexibel kunnen worden ingevuld. Per deelgebied is globaal de programmering, minimale bebouwingsdichtheid en parkeeroplossing vastgelegd. De invulling vindt plaats op basis van (markt)ontwikkelingen. Drie van de tien deelgebieden zijn (deels) ingevuld met woningbouw.

De dynamische sturing die aan de basis ligt van de planvorming LBSP biedt voldoende houvast voor de duurzame gebiedsontwikkeling en tegelijkertijd voldoende flexibiliteit om in te spelen op veranderingen en groei. Daarbij toont het LBSP zich als de hedendaagse equivalent van de historische stad. De openbare ruimte is van iedereen en kent een ontegenzeggelijk langjarig handschrift en de gebouwen zijn in hun verschijning en functionaliteit het toonbeeld van individuele inzichten en voorkeuren. Heldere rooilijnen, enkelvoudige volumes en sprekende architectuur maken dat de gebouwen  mede bepalend zijn voor de kwaliteit en openbaarheid van de buitenruimte.

Met de oplevering in het afgelopen decennium van 300.000m2 voor bedrijven en onderwijs, meer dan 2000 woningen en de opening van het vernieuwde Naturalis Biodiversity Center zijn de contouren van een levendige en multifunctionele stedelijke omgeving zichtbaar geworden. De campus transformeert van een monofunctioneel universiteitscluster naar een krachtig innovatiedistrict. Het LBSP is een hub voor vooruitgang waar de academische wereld en het bedrijfsleven samenwerken. De community telt inmiddels 180 bedrijven en instellingen meer dan 21.000 werknemers, 22.500 studenten en 3000 inwoners!

Binnen de stedelijke structuur is de langgerekte vorm van het LBSP bijzonder. Het innovation district kent een lengte-breedteverhouding van 5:1. Daarmee vult het de ruimte tussen een aantal kernen in de regio, ligt het in twee gemeentes (Leiden en Oegstgeest) en doorsnijdt het meerdere landschapstypen. Het gebrek aan een vanzelfsprekend centrum wordt gecompenseerd door meerdere brandpunten. Deze zijn alle gelegen langs een Groene Hartlijn: een middellijn voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer die van oost naar west door het gebied loopt en deze koppelt aan Leiden Centraal.

Het LBSP is het grootste life science & health cluster in Nederland. Sinds 2004 bouwt Studio Hartzema mee als Masterplanner, ontwerper en supervisor. Het is onze trots om met alle kennis die daarbij komt kijken langjarig te mogen bijdragen in opdracht van gemeente Leiden en Universiteit Leiden. Het Leiden Bio Science Park, met al zijn uitdagingen en continu veranderende behoeften, is ons vlaggenschip en het bewijs dat langdurige relaties de moeite waard zijn als ze leiden tot een hoog niveau van vertrouwen en toewijding.

Opdrachtgever: Gemeente Leiden en Universiteit Leiden Type opdracht: Masterplan en supervisie Grootte: 100ha, 1.500.000 m2 BVO Looptijd: 2004 - heden Supervisor: Henk Hartzema Ontwerpteam: Federica Francalancia (projectleider), Merve Yüksel Dağ, Jasper Pat, Ruben Sannen, Michiel Burgerhout, Anne Zekveld, Alice Pokorna, Rudolf van Ee, Mariana Brito, Lucia Macri, Federico Gambi, Davide Benini, Martina Flanderova, Mattia Aragoni, Martijn Bus, Ido Laor, Honoré van Rijswijk Fotografie: Jeroen Hofman